top of page

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking. 
 
Onze praktijk neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van de praktijk op het vlak van gegevensverwerking. 
 
Iedere discipline verwerkt zijn eigen gegevens, zo kan u bij vragen bij deze verklaring en het beleid steeds contact opnemen met de bewuste zorgverlener of via groepspraktijkdegrens@gmail.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Hoe verzamelen en verwerken we gegevens? 

We verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als zorgvrager door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te doen of in samenspraak een verdere behandeling op te starten. 

bottom of page